Hallo Norden

hallonorden

En informationstjeneste skal lette mobiliteten mellem de nordiske lande for både privatpersoner og små virksomheder

Tekst: Mads Nordlund, greenland today, Juli 2016

Nordisk Ministerråd har under deres informationstjeneste oprettet »Hallo Norden« med kontorer i alle de nordiske landes hovedstæder, inklusive Grønland. Her arbejder man på at informere og hjælpe med bl.a. jobsøgning, flytning, arbejds- og opholdstilladelser, attester, sygehjælp og meget andet.

Hallo Norden i Nuuk har til huse hos NAPA – Nordens Institut i Grønlands kontorer i Katuaq. Her arbejder en person med at svare på spørgsmål på mail og direkte henvendelser. I alt besvarede »Hallo Norden« over 3.000 forespørgsler i 2015, heraf ca. 10% vedrørende Grønland.

Skal åbne Grønland
– »Hallo Norden« arbejder for at løse generelle problemer vedrørende flytning mellem de nordiske lande, forklarer Kitte Witting, der styrer kontoret i Nuuk.

– Det går begge veje. Vi får henvendelser både fra folk i Grønland, der vil flytte til et andet nordisk land, og folk fra hele Norden, der vil til Grønland. »Hallo Norden« skal være med til at åbne Grønland.

– Vi vil gerne have flere fra hele Norden til at se mulighederne for at arbejde i Grønland.

– Vi har en del nordiske unge, der kommer og studerer i Grønland, bl.a. på Universitetet. På den måde giver vi noget tilbage for de mange, der har uddannet sig udenfor Grønland.

– Det er også godt for Grønlands egne at komme på uddannelse eller job i andre nordiske lande. Derfor opfordrer vi unge, der måske ikke er så gode til engelsk, til at prøve at bo i et nordisk land.

– De henvender sig her med alle mulige spørgsmål, som vi hjælper med at finde svar på. F.eks. vedrørende opholdstilladelse, telefon, bank, må man tage hunden med, virker mit kørekort der, osv.

– Masser af gode praktiske spørgsmål. Hvis vi ikke kan svare, kan vi som regel henvise til nogen, der kan.

– Desuden samarbejder vi med de grønlandske huse i Danmark, og tager med på uddannelsesmesser.

Spændende job
Kitte Witting er selv et godt eksempel på mobilitet mellem landene, da hun flyttede til Grønland fra Danmark i 1998. Hun er cand. phil i Nordiske sprog og litteratur og taler nordisk.

I Grønland har hun bl.a. arbejdet for Naturinstituttet med kommunikation og websites og med Miljøstyrelsens projekter. Hun har også undervist på Universitetet i dansk og engelsk. I fritiden bruger Kitte naturen meget, bl.a. til roning i kajak, vandring og på ski.

– Jeg er vild med Grønland, og jobbet i »Hallo Norden« giver indsigt i en masse spændende områder, slutter Kitte Witting.

Se mere
norden.org/da/hallo-norden

Facebook
Hallo Norden

greeenlandtoday-no-27   Læs side 32