OPERATION DAGSVÆRK TIL FORDEL FOR KALAALLIT RØDE KORSIAT – INUA

sisimiut

Operations Dagsværk har valgt et projekt, som Ungdommens Røde Kors står bag, i samarbejde med Kalaallit Røde Korsiat.

Projektet skal ruste grønlandske unge til at håndtere sociale udfordringer. Projektet udføres i 2019 – 2021.

Indsamling
Når danske elever går på gaden én dag i november i 2018, og indsamler for Operations Dagsværk, går pengene til fordel for et projekt for Grønlands unge.

Det er et ligeværdigt projekt mellem unge i Grønland, og Danmark. Danske unge bliver oplyst om vilkårene for unge i Grønland og grønlandske unge bliver uddannet i at iværksætte idéer, der kan skabe social forandring.

aasiaatAasiaat

Samarbejde
Den bevidsthed skal skabes gennem en kampagne, som unge fra Operations Dagsværk udformer sammen med grønlandske unge i løbet af 2018.

Planen er at udarbejde undervisningsmaterialer, som dykker ned i bagvedliggende årsager til de sociale problemer, som unge fra Grønland møder i deres hverdag.
Ligeværd

»Vi håber, som Operations Dagsværk, at projektet kan bruges til at skabe mere ligeværd mellem danske og grønlandske unge«, siger Naja Kriegbaum, der til daglig er elev på Københavns Åbne Gymnasium.

»De indsamlede midler skal gå til et projektforløb kaldet SPRINT, hvor grønlandske unge bliver rustet i at skabe social forandring«.

»De unge skal lære at identificere og finde løsninger på de unges problemer«.

nuukNuuk

Frivillige
Frivillige fra KRK’s ungdomsprogram INUA bliver uddannet i SPRINT. De skal føre deres viden om at løse sociale problemer videre tandre frivillige unge ud på skoler, gymnasier, Majoriaq og andre uddannelser og undervise eleverne i at udvikle og forankre løsninger på de udfordringer, de støder ind i.

Forløbende på skolerne kan variere fra korte eller længevarende forløb, alt efter muligheder og behov.

qaqortoqQaqortoq

Ansvar
Projektet er allerede afprøvet i fem udvalgte projektbyer; Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Qaqortoq og Nuuk.

I Nuuk var der positiv respons fra eleverne efter SPRINT-forløbet, hvor de unge blev bedre til at danne deres egne meninger og tage ansvar for deres egen fremtid.

Fællesskab
I Qaqortoq er der er sket mange gode tiltag, siden der blev afholdt et SPRINT- forløb i starten af November De frivillige mener, at der mangler forpligtende fælleskaber, hvor de har mulighed for at styrke og hjælpe hinanden igennem svære tider.

De har allerede afholdt et arrangement, hvor 100 unge fra byen deltog.

Fremtiden
“Det vigtigste er at de unge i Grønland, tror på at de er fremtiden, og at det er muligt for dem selv at skabe den fremtid de ønsker” Siger Erni Kristansen, Ungdomskonsulent i Kalaallit Røde Kors – INUA.

»Projektet kan ikke løse problemerne, men kan give unge redskaber til at forankre deres ideer til løsninger og dermed gøre en forskel i deres lokalområde. Vi glæder os til samarbejdet«, slutter Erni Kristiansen.

ilulissatIlulissat

Se mere
KRK

Facebook
INUAKRK

sisimiut-ilulissatSisimiut                                                                                                                    Ilulissat