Grønlands dagsommerfugle skrumper i varmen

dagsommerfugle-01

Sommerfuglene er blevet mindre i takt med, at klimaændringerne har fået temperaturen i Grønland til at stige.

Tekst: Christina Troelsen og greenland today, greenland today november 2015

De igangværende hastige klimaforandringer i det arktiske område har før vist sig at få alvorlige konsekvenser for naturen i området. Nu kan danske forskere fra Aarhus Universitet dokumentere, at faunaen i de højarktiske egne fysisk forandrer sig. Konkret har de grønlandske dagsommerfugle det svært i varmen og er derfor skrumpet i størrelse.

Forskere har målt vingestørrelsen på to arter af arktiske sommerfugle indsamlet gennem to årtier fra 1996 til 2013 ved Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland.

dagsommerfugle-03

Forskerne har målt vingelængden på næsten 4.500 individer og har påvist, at vingelængden er faldet betydeligt og i samme takt for begge arter som reaktion på varmere somre.

– Vores undersøgelser viser, at hanner og hunner følger samme mønster, og at det går igen for to forskellige arter. Meget tyder altså på, at klimaet spiller en vigtig rolle for kropsstørrelsen på dagsommerfuglene i Nordøstgrønland, fortæller seniorforsker Toke T. Høye, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet.

dagsommerfugle-07

Larverne ændrer stofskifte
Ændring i kropsstørrelse som respons på stigende temperatur er en forventet reaktion på klimaændringer. Men det kan gå begge veje; for nogle dyrearter kan en længere fødesæson betyde øget kropsstørrelse, og for andre kan ændringerne i stofskiftet ved højere temperaturer betyde et energitab, som reducerer kropsstørrelsen.

Resultaterne af den nye undersøgelse er samstemmende med resultater fra eksperimenter, som viser, at sommerfugle og andre insekter, der er opfostret ved højere temperaturer, bliver mindre som voksne.

dagsommerfugle-04

– Vi mennesker bruger mest energi, når det er koldt, fordi vi skal opretholde en konstant kropstemperatur. Men for sommerfuglelarver og andre vekselvarme dyr, hvis kropstemperatur er afhængig af omgivelserne, øges stofskiftet ved højere temperaturer, fordi de biokemiske processer ganske enkelt går hurtigere.

– Vores resultater indikerer, at denne ændring er så markant, at larvernes vækstrate falder, selvom larverne også spiser mere ved højere temperaturer. Når sommerfuglelarverne er mindre, bliver de voksne sommerfugle også 
mindre, forklarer Toke T. Høye.

dagsommerfugle-05

Arktiske arter under pres
Konsekvenserne for de arktiske sommerfugle kan blive ganske betydelige. Mindre vingestørrelser betyder, at de bliver dårligere til at flyve langt. Da det er arter, der i forvejen kun findes i meget nordlige områder, vil det sandsynligvis indskrænke deres udbredelse i takt med opvarmningen i Arktis.

– Meget tyder på, at disse højarktiske arter bliver presset fra flere sider. De lever så højt mod nord, at de ikke kan flytte sig til køligere egne, og de vil sandsynligvis forsvinde fra de sydligste levesteder på grund af varmen. Dertil kommer, at deres spredningsevne forringes, og at mindre kropsstørrelse kan betyde lavere frugtbarhed. Så det er absolut alvorlige udfordringer, de bliver mødt med under de igangværende klimaforandringer, siger Toke T. Høye.

dagsommerfugle-02

Dagsommerfugle hører til blandt den gruppe af organismer, der er særligt følsomme for ændringer i miljøet. Derfor er langsigtede undersøgelser af dagsommerfugle og andre insekter særligt velegnede til at belyse de økologiske konsekvenser af globale klimaændringer.

dagsommerfugle-06

Fakta om undersøgelsen
Bag undersøgelsen står forskere fra Arktisk Forskningscenter, Institut for Bioscience og Aarhus Institute of Advanced Studies på Aarhus Universite, samt Naturhistorisk Museum Aarhus og University of California.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

OMSLAG_25   Læs artiklen på side 84-85