UDGRAVNING AF DINOSAURER I GRØNLAND

grl-today-eastgreenland
Det smukke Østgrønland var engang en jungle.

To Plateosaurer udgraves denne sommer

Af greenland today
27 JUNI 2012
I juli måned rejser medarbejdere fra GeoCenter Møns Klint til Grønland for at udgrave to dinosaurer.
Centeret regner med at åbne en udstilling i juni 2013, med rester af Plateosaurer, som levede i Grønland for 220 mio. år siden i triastiden.
plateosaurus-skelet-207 plateoskull Plateosaurus-207
Plateosaurus var en af de første dinosaurer på jorden og var 8-10 meter lang.
20 år gammelt fund
Skelletterne blev fundet i 1991, men først nu er der ved hjælp fra en række fonde skabt økonomisk mulighed for projektet der skønnes at koste omkring syv-otte millioner kroner.
Det er planen, at det ene af de to dinosaur skelletter en dag skal vende hjem til Grønlands National Museum i Nuuk, når de er konserveret og samlet.
greenland-today-geocenter-m
Direktør Nils Natorp og projektleder Nadia Rosendal fra GeoCenter 
Møns Klint med det sendeudstyr, der skal bruges til at sende daglige 
opdateringer fra Grønland. Foto: Svend Klarskov/sn.dk