TYNGDEKRAFT ER KLIMA

gracegeoidanimation-400

Twin-satellitter Grace med jordens tyngdefelt. Ved GFZ, Astrium.

Tyngdekraft er klima – 10 års klimaforskning med Grace tvilling-satellitterne

Af greenland today

01 APR 2012

De smeltende gletsjere i Grønland er nu i ti år blevet målt med stor nøjagtighed fra rummet af tvilling-satellitterne GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment).
 
Tyngdefelt målinger med satellit
Det primære videnskabelige mål med GRACE satellit missionen er at måle jordens tyngdefelt og globale ændringer over tid med hidtil uset nøjagtighed. Fra de to satellitter kan forskerne bestemme jordens tyngdefelt, og ca. hver 30. dag, har satellit-parret indsamlet nok data til et komplet verdenskort.
GRACE er en fælles mission med det tyske Aerospace Center (DLR) og det tyske Forskningscenter for Geosciences (GFZ), i samarbejde med University of Texas i Austin.
Geoids-sm-370
Klik <her> for mere information om GRACE
Newtons love
En af Newtons love, at tyngdekraften af ​​et objekt afhænger direkte af dens masse. Så når massen af ​​den grønlandske indlandsis ændres, så ændres tyngdekraften, og tyngdefelt målinger giver derfor oplysninger om ændringer i bl.a. masse, herunder klima-relaterede som sne- og ismasser.
Kartoffel planeten
Den ulige fordeling af massen får jorden til at have en uregelmæssig form, der afviger betydeligt fra en kugleform. Denne kartoffel form ændres over tid, og med GRACE målingerne, kan ændringerne for første gang følges globalt.
Måling af ændringer af Grønlands ismasse
Den Grønlandske indlandsis har tabt op til 240 gigaton mellem 2002 og 2011. Denne viden er muliggjort af de høj-præcisions målinger GRACE missionen har udført, med et hidtil uset retvisende billede af jordens tyngdekraft.
Photo-Jason-Box-630
Russel Gletsjeren i Grønland. Foto Jason Box.
 
Jubilæum i rummet
Den 17. marts 2012, havde de to GRACE to satellitter været i kredsløb i præcis 10 år. De to GRACE satellitter har kredset om Jorden mere end 55 000 gange på en næsten polar bane på omkring 450 til 500 kilometers højde og med en distance på 220 km mellem sig, har de kontinuerligt indsamlet data.
Klima Modeller
Det har gjort det muligt at observere og analysere klima-relaterede processer via de månedlige tyngdefelt modeller i løbet af de seneste 10 år.
Nogle af målingerne med virkning for Grønland
– Stigning og fald i is og sne masser
– Observation af overflader (hav, is, land)
I årene 2003 til 2011 har Grønland udledt store mængder vand i havet, som isen smelter fra dens overflade, og via gletsjerne der udleder mere og mere is ud i havet.
Foto kredit: NASA / JPL-Caltech / University of Texas Center for rumforskning.
630560main-400
Se animation <her>
Fremtidige målinger
GRACE programmet har nu kørt dobbelt så langt som oprindeligt planlagt, og slutningen af ​​missionen er i sigte. Men der er allerede indledt en opfølgende mission og fra 2017 vil to GRACE-FO (follow-on) satellitter være i kredsløb omkring Jorden, og forsat give pålidelige oplysninger om globale tendenser inden for klima.
Kilder: Helmholtz sammenslutningen af ​​tyske forskningscentre, NASA, det tyske Research Center for Geosciences (GFZ), Wikipedia, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, psysorg.com, tysk Aerospace Center (DLR), University of Texas i Austin.