srk exploration i Grønland

srk-770

En af aktørerne indenfor mineralefterforskningen i Arktis er firmaet SRK Exploration, der med deres internationale erfaring har etableret en afdeling med fokus på Grønland.

Tekst: greenland today, Juli 2015

– Under den verdensomspændende økonomiske krise er flere mineralefterforskningsprojekter stoppet eller sat på stand by i hele verden, også i Grønland, forklarer Jon Russill, der til daglig er seniorefterforskningsgeolog i SRK Explorations afdeling i Cardiff.

– Vi er i en branche, der ofte betegnes som »høj risiko« i forhold til investeringer, fordi der også er tale om projekter med et potentielt højt afkast. Men på trods af krisen er vi fortsat aktive og med i forskellige projekter som hidtil.

Stor erfaringsbase
SRK Group Worldwide har 1600 ansatte i hele verden med afdelinger i England, Danmark og Rusland. Firmaet har eksisteret i 40 år og har opbygget en stor erfaring og knowhow indenfor mineralefterforskning og relaterede opgaver.

SRK Exploration Denmark er et danskregistreret firma, der primært fokuserer på de tidlige faser i mineralefterforskningen. De startede deres arbejde i Grønland i 2008 og har i dag syv ansatte, der primært beskæftiger sig med Grønland. De har alle forskellige erfaringer fra tidligere arbejde i Grønland, som f.eks. geologer og ekspeditionsfirmaer, osv. Dermed har de en indgående viden om de allermest kendte forekomster og ofte praktisk erfaring fra stederne, fordi de før har arbejdet med dem i andre sammenhænge.

– Det giver os en stor fordel allerede i planlægningsfasen af et projekt, at vi kender stederne og i de fleste tilfælde kan bruge folk, der har været på stederne, forklarer seniorgeolog Casper Mejer Petersen, der er leder for SRK’s indsats i Grønland.

– SRK Exploration bruger deres store netværk til at skaffe den fornødne ekstra ekspertise og beskæftiger ca. 40 mand med blandt andet efterforskning, feltarbejde, projektering, projektgearing og fejlanalyser til projekter rundt omkring i Grønland og i resten af verden.

– Desuden kan vi også hjælpe efterforskningsfirmaerne med det videre forløb ved at inddrage resten af SRK Groups ekspertise i alle aspekter af mineindustrien og på den måde tilbyde en fortsat service efter et eventuelt fund, der skal modnes og udvikles.

srk-strib

Mineland
– Industrien gennemgår forandring og udvikling i disse år. Finanskrisen på verdensplan har betydet større forsigtighed ved investering end tidligere. I øjeblikket bruger mange industrier derfor af deres lagre, men når metalpriserne igen går op på verdensmarkedet, er der er ingen tvivl om, at investeringslysten kommer tilbage i løbet af nogle år.

– På trods af at det går langsommere nu, er der stadig en masse arbejde i Grønland, og SRK Exploration er med i flere projekter i år, hvoraf nogle endnu mangler godkendelse.

– Der er mange meget lovende fund, og grundet Grønlands enorme størrelse er der stadig mange uudforskede områder.

– Grønland er meget transparent med en ny moderne minerallov på plads. Set fra et politisk synspunkt er landet også meget stabilt på niveau med Europa, hvilket er vigtigt for udenlandske investorer.

– Desuden har vi lavet mange finansmodeller, der viser, at flere mindre projekter kan realiseres med gevinst i modsætning til omverdenens tro om, at det primært er storskalaprojekter, der kan gennemføres i Grønland. Derfor vil vi også være her i fremtiden, siger Jon Russill.

Historie
Geologisk går Grønlands historie 3.800 millioner år tilbage. Dermed findes nogle af verdens ældste bjergarter fra perioden kaldet »prækambrium«, ligesom fjeldene indeholder dannelser fra næsten alle geologiske perioder. Det betyder, at den del af Grønland, der er isfrit, menes at indeholde næsten alle tænkelige mineraler, grundstoffer, ædelmetaller og specielle jordarter.

Der har således været kulminedrift i mindre skala indenfor de sidste 300 år, ligesom der også i nyere tid har været udvundet guld, rubiner, grafit og kryolit for blot at nævne nogle af de tidligere mineprojekter.

– Der har været megen tale om storskalaprojekter i Grønland, men de mindre mineprojekter kan altså også vise sig at være rentable og ofte igangsættes med færre midler og mindre risiko.

– Krisen har ikke stoppet os. Selvom verdensmarkedets priser svinger, er Grønlands metaller og mineraler der stadig, slutter Jon Russill fra SRK Exploration.

Se mere
srkexploration.com

OMSLAG_24   Læs artiklen på side 50-51

srk-770-01