Spændende initiativer i Sermersooq Business Council

sermersooq-business-council-01

Rådgivning af iværksættere og events er blot nogle af de tiltag, der fylder hverdagene for Sermersooq Business Council

Tekst: greenland today, Foto: SBC

På havnen i Nuuk finder man Sermersooq Business Council, i daglig tale blot SBC. Her arbejder de fem medarbejdere med erhvervsudvikling og iværksætteri i Kommuneqarfik Sermersooq. En af SBC’s store opgaver er at facilitere samarbejde mellem virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutioner. De afholder også workshops, events, kurser og foredrag, som inddrager borgerne, iværksættere og virksomheder – med det formål at skabe samarbejde og netværk i erhvervslivet.

sermersooq-business-council-03

Bostedsudvikling
Kommuneqarfik Sermersooq er arealmæssigt verdens næststørste kommune med 22.317 indbyggere fordelt på 12 bosteder. SBC yder aktiv rådgivning til projekter, som understøtter vækst, udvikling og jobs. Udviklingsprojekter kan være nyskabende projekter inden for f.eks. landbrug, turisme, fiskeri og fangst.

– Bostedsudvikling sker gennem fremme af lokalt engagement. Det et vigtigt, at der lokalt er tovholdere til at drive foreslåede projekter forklarer SBC’s direktør Ulla Lynge.

Turisme
Et af fokusområderne er turisme, hvor der arbejdes med udvikling og branding af destinationerne Nuuk og Paamiut. Et eksempel på samarbejde er opbygningen af citybrandet »Colourful Nuuk« i samarbejde med de lokale turistaktører.

Brandet »Colourful Nuuk« er med til at skabe en fælles identitet for Nuuk som turistdestination i den eksterne markedsføring, siger Ulla Lynge.

sermersooq-business-council-02

Fødevarer og Foodfestival
Fiskeri- og fangererhvervet er det primære erhverv i Grønland, og fiskerierhvervet er samtidig Grønlands største eksporterhverv. SBC samarbejder med branchens interesseorganisationer og virksomheder om fremme af udvikling og innovation i erhvervet gennem flere tiltag og projekter. Dette gøres bl.a. ved at afholde seminarer og workshops med fokus på udviklingspotentialet. F.eks. samarbejder SBC med lokale virksomheder om at afholde en årlig Foodfestival i flere byer – med fokus på brugen af grønlandske råvarer.

sermersooq-business-council-05

Råstoffer
SBC arbejder med at videreudvikle kompetencerne hos det lokale erhvervsliv, så man er opdateret med udviklingen inden for råstofbranchen. Bl.a. gennem deltagelse i råstofklyngen Arctic Cluster of Raw Material og ved at indsamle viden på internationale råstofmesser. SBC yder også rådgivning til virksomheder, der ønsker at deltage i råstofrelaterede opgaver.

Iværksætteri
SBC yder sparring og rådgivning til nystartede virksomheder om f.eks. forretningsplaner, markedsføring og budgetter. SBC yder ikke selv støtte i form af penge, men kan rådgive om de støttemuligheder, der findes, og hvilke der kan være relevante for den enkelte virksomhed.

Der afholdes løbende workshops og rådgivningsarrangementer for iværksættere, blandt andet et Start-Up forløb og en årlig iværksætteruge med inspirerende foredrag og workshops.

sermersooq-business-council-04

SBC på alle medier
I februar 2016 fik SBC en ny flot hjemmeside, hvor der er god hjælp at hente med råd og vejledning, f.eks. til iværksættere. Samtidig er en ny film på vej om iværksætteri, som bl.a. skal bruges som undervisning og motivation til andre, der går med drømmen om at starte sin egen virksomhed.

– Filmen skal understøtte udviklingen ved at vise en masse små succeshistorier fra det grønlandske erhvervsliv, slutter direktør Ulla Lynge.
Se mere
business.gl
colourfulnuuk.com

greenland_today_no_26   Læs artiklen på side 48-49