POWER TIL ILULISSAT

Vandkraft-630
Nukissiorfiit er ved at opføre et nyt vandkraftværk i Ilulissat 

Af Lars Guldager Dyhr, greenland today marts 2012

Ilulissat er ufatteligt smukt, men det kan volde problemer, når det gælder opførelsen af et nyt vandkraftværk. Den opgave er Nukissiorfiit i gang med 50 kilometer fra byen, hvor selskabet har valgt E. Pihl & Søn A.S. til opgaven.
 
Vandet ledes fra to søer til en kraftstation inde i fjeldet, det ledes væk via en afløbstunnel. Elektriciteten fra de tre turbiner i kraftstationen føres derefter de knap 50 kilometer til Ilulissat i en transmissionsledning.
 
Kontrakten lyder på en værdi af omkring 570 millioner kroner.
 
Permafrost
– Ilulissat er det tredje vandkraftværk vi opfører i Grønland, men vi arbejder i et område med permafrost, hvilket gør alt noget sværere, fortæller projektdirektør hos E. Pihl & Søn A.S., Bjørn Stefansson.

Vandkraft-225 Vandkraft-400

Et studie i logistik
Geografien gør også tingene noget mere besværlige.
– Det er kun gunstigt at sejle i seks måneder, så det gælder om at have forsyningerne til den resterende periode sikret, selvom vi lukker ned i de værste måneder.- Logistikken skal planlægges til mindste detalje, for det er utroligt dyrt at fragte tingene dertil, lyder det fra Bjørn Stefansson.
  
Forventede besparelser
Når vandkraftværket tages i brug, bliver nuværende kraftvarmeværk reserveanlæg. Dette bruger i dag cirka 6 millioner liter olie pr. år, som fremover erstattes af energi fra faldende vand.

Dertil kommer olieforbruget ved varmeproduktion til fjernvarmenettet. Der vil nemlig blive installeret såkaldte elektrokedler, som vil kunne producere varme af den el, som kommer fra vandkraftværket.

Fremtidige miljøfordele
Vandkraftværket vil bidrage til en større uafhængighed af importeret olie. Dertil kommer miljøgevinsten ved at erstatte afbrænding af olie med energifremstilling baseret på naturens kræfter.
 
Arbejdet påbegyndte i starten af 2010. I slutningen af 2012 sattes den første turbine i drift.

Læs hele artiklen fra bladet herNy_Power
Vandkraft-Skitse