OLIEOPRYDNING MED MIKROBIOLOGI

greenlandtoday-mestersvig
At nedbryde olie tager fem gange så lang tid i Grønland som i f.eks. Europa eller USA. Foto: MT Højgaard  

Forsvaret startet på olieoprydning ved Mestersvig

Af greenland today 
28 AUG 2012
I sidste uge startede forsvaret oprydning efter oliespild ved Mestersvig med brug af mikrobiologi.
Mestersvig er en af forsvarets bemandede stationer på Grønlands østkyst og her er der i tidens løb sket forurening fra blandt andet oliespild og forskelligt affald.
»Landfarm«
Det er nyt med biologisk rensning i Grønland, hvor 14.000 m2 »landfarm« skal fungere som rensningsanlæg under arktiske forhold og med permafrosten ca. en meter under terræn.
Det kan sammenlignes med et landbrug. Bakterierne i jorden stimuleres med langsomt virkende næringsstoffer, ilt og vand. Men de bakterier der angriber olien har kun levebetingelser når der er sol og varme, så anlægget ligger i dvale om vinteren.
Kort sæson
På stedet er der kun to måneder om året, hvor det ikke er frostvejr. Derfor tager processen flere år, og endnu nordligere på Station Nord kun 933 km fra Nordpolen, er der maksimalt fire uger om året med temperaturer over frysepunktet.
For at gøre det hurtigere at rense forureningen op andre steder i Grønland, er forsvaret derfor ved lave et mobilt anlæg, hvor forurenet jord i stedet kan brændes af.
greenlandtoday-station-nord
Projektleder og geolog ved NIRAS, Peter Henriksen i gang med at tage prøver ved Station Nord. Foto: Forsvaret, 2011.  
Klart overblik
NIRAS kortlagde i 2008 olieforureningen og vurderede dens omfang. Der er i alt registreret over 600 forskellige forureninger.
Grønland fik sin egen miljølov 1. januar 2012 og stiller krav om oprensning af den forurening, som bl.a. amerikansk og dansk forsvar i tidens løb har bidraget til.
Udover oprydning arbejder forsvaret også præventivt med renoveringsprojekter der skal forhindre fremtidig forurening.
Kilde Ing.dk, Forsvaret, MT Højgaard, NIRAS
 
Artikler på ing.dk