OLIEMESSE

greenlandtoday-ons-Delegati

Stor interesse for Grønland på Norsk oliemesse

Af greenland today, Kilder og foto: Offshore.no, ons.no, aftenbladet.no, fni.no, dnv.com, tu.no, Statoil, G.A.
31 AUG 2012
Grønland har i den forløbne uge haft en stor delegation med på oliemessen »ONS« i Stavanger.
Stor interesse 
– Det har været fire hektiske dage med mange mennesker, fortæller Karin Egede fra Grønlands Arbejdsgiverforening (G.A.) der har stået for at arrangere den samlede Grønlandske deltagelse. Her har bl.a. firmaerne Royal Arctic Line, Arctic Base Supply, Arctic Import, KJ Greenland, Asiaq Greenland Survey, Sermersooq Business, Greenland Petroleum Services og GA været med.
– Hensigten var både at få en erfaringsudvekling og promovering af Grønland og aktiviteterne på råstofområdet, samt at pleje og skabe nye kontakter. Derfor var vi blandt andet på virksomhedsbesøg inden messen startede.
– Grønlands stand har haft en god placering, og vi har haft rigtig mange besøgende, fortæller Karin Egede. Både med hensyn til generel information, men selvfølgelig også mange direkte møder mellem firmaerne.
greenlandtoday-ons-stand
Opstart 2013? 
Indenfor olieefterforskning er firmaer som Conoco Phillips, Dong Energy, Nuna Oil, Statoil, Gdf Suez, Cairn og Maersk Oil allerede engageret i Grønland blandt andet seismiske undersøgelser.
Husky samt Shell forventes at starte 2013, mens Statoil først senere beslutter hvorvidt de skal bore i det omårde hvor de har licens sammen med Cairn Energy der alene foretog en række boringer i 2011.
greenlandtoday-ons-stavange
Stort potentiale i Grønland
Rúni M. Hansen der er Statoils leder for deres arktiske aktiviter, sagde tidligere på ugen til »Teknisk Ukeblad« at de ser et stort potentiale i Grønland.
– Det er et gigantisk land, og vi ser gode muligheder med de data og seismiske undersøgelser der foreligger, og Statoil har på den baggrund indgået samarbejde med Cairn.
Oliemessen
ONS messen i Stavanger er en international messe der indtil nu har været afholdt hvert andet år, men måske fremover bliver hvert år, på grund af de mange besøgende.
Deltagere fra i alt 96 nationer har været registreret, og over 50.000 forventes at have besøgt messen når den slutter i dag.
Energi og Klima paradoks
På oliemessen afholdtes også ONS-Summit hvor ministre fra olienationer og topfolk fra olieindustrien debatterede energipolitiske emner. Blandt andet det paradoks at klimaforandringerne i Arktis viser vigtigheden af at få den globale opvarmning under kontrol, mens det samtidig er klimaforandringerne der åbner Arktis for olieudvinding.
Som et led i debatten offentliggjorde Fridtjov Nansen Institutet(FNI) og Det Norske Veritas(DNV) en rapport om ricisi og ansvarlig energiudvinding i Arktis. Den konkluderede blandt andet at de største udfordringer ved olieudvikling i Arktis er risikoen for ulykker, tab af liv og olieudslip i isdækkede områder.
greenlandtoday-stavanger-5
Arktiske udfordringer 
Disse udfordringer kræver mere viden, bedre teknologi og et forsat samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og forskning.
Det blev blandt andet fremhævet, at det er i alle aktørers interesse at reglerne fra organisationer som Arctic Council følges, og udsigterne er gode for fælles løsninger i Arktis, der er underlagt lovgivningen fra USA, Canada, Rusland, Norge og Danmark/Grønland.
Organisationen Transparency International(TI) der er etableret i Grønland, mener det er en stor udfordring for Grønland, at det er få mennesker som håndterer meget. 
Statoil klar 
Rúni Hansen mener Statoil har det der skal til for at håndtere forholdene i Grønland.
– Vi ville ikke gå ind i Arktis hvis ikke vi følte, at vi kan håndtere det. Vi går ikke hurtigere frem end  teknologien tillader.
– Vi skal arbejde side om side med både fiskeri og anden eksisterende industri. Det har vi erfaring med både fra Norge og andre steder.
Rúni Hansen mener Grønland er positiv over for olieindustrien.
-De har strenge krav til os, og vi som virksomhed ønsker absolut at opføre os korrekt, slutter han.
greenlandtoday-stavanger-1
Hele Stavanger er optaget af messen også havnen, hvor man i pavillioner kunne møde både norske og internationale firmaer samt USA(Houston), England(Aberdeen), Danmark(Esbjerg) og Færøerne(Thorshavn). Foto fra 2008, ons.no
Læs et resume af FNI/DNV rapporten <her>