NUL-TOLERANCE

kvanefjeld630
Greenland Minerals & Energy borer efter sjældne jordarters metaller i Kvanefjeld. Foto: GME

Ophævning af nul-tolerance kan give Grønland gylden uran-fremtid

Kilde : Ingeniøren, ing.dk, Af Birgitte Marfelt
 
17. JAN. 2012
En multimine, hvor der ikke bare skal udvindes zink og sjældne jordartsmetaller, men også uran, er nu det gyldne fremtidsperspektiv for Greenland Minerals & Energy, GME, efter at Grønlands regering i december ophævede sin hidtidige nul-tolerance over for uran.
Med sin nylige tilladelse til at efterforske radioaktive grundstoffer har de grønlandske politikere forladt deres hidtidige restriktive politik over for uran. Det åbner mulighed for en særdeles god forretning i Kvanefjeld nær Grønlands sydspids.
På sin hjemmeside forudser GME, at Kvanefjeld nær Narsaq kan dække en femtedel af verdens behov for sjældne jordartsmetaller, og at udvindingen af uran og zink vil gøre det til en ekstra god forretning.
Sjældne jordartsmetaller bliver brugt i alt fra smartphones til krydsermissiler. En af dem kan omdannes til supermagneter, som spiller en central rolle i vindmøllegeneratorer.
I øjeblikket venter verdens elektronik- og cleantech-virksomheder i spænding på REE-udvindingen i Grønland, for ellers foregår udvindingen stort set kun i Kina.
Minedrift for milliarder
Selv anser GME forekomsten i Kvanefjeld for sit flagskib og planlægger nu at investere milliarder i multiminen, der over en levetid på mindst 50 år ventes at resultere i en årlig produktion af jordartsmetaller samt en biproduktion af uranoxid.
»Men før man for alvor kender økonomien i projektet, skal de mange ubekendte elimineres,« fortæller statsgeolog Leif Thorning fra Geus, der i en årrække har arbejdet med bl.a. Kvanefjelds geologi og udnyttelse.
»Det vil sige, at man skal vide, hvordan bjergarten skal tages ud, om man kan pille stofferne ud af malmen uden at røre uranen, og hvordan det skal transporteres osv. For at få den nødvendige viden at tage stilling på grundlag af, har vi brug for, at selskaberne laver undersøgelserne færdige. Og det kunne de ikke, uden at selvstyret hævede 0-tolerancen«.
Link
Se mere på Greenland Minerals & Energy A/S egen side
http://info-kvanefjeld.gl/gme-faar-tilladelse-til-efterforske-radioaktive-grundstoffer