MAKREL & TUN VED GRØNLAND

Tun_fisk_ove_Keilmann
Den største af de fangede tun ved Grønland vejede 260 kilo. Tunfisk kan veje helt op til 800-900 kilo men normalen er op til omkring 200 kilo. Photo: Ove Keilmann
Makrel & tun ved Grønland
Af greenland today
30 AUG 2014
Fra juni til sidst i august har grønlandske fiskefartøjer fanget 65.149 tons makrel i havet udfor Østgrønland. Det er den største fangst af makrel nogensinde i grønlandske farvande.
greenland_today_Scomber_scombrusgreenland_today_tuna_fish
Makrel (Scomber scombrus). Kilde Wikipedia.                             Tunfisk (Thunnus).
Forsøgs fiskeri
Det er et forsøg, med en samlet kvote på 100.000 tons.
I 2013 var kvoten på 65.000 tons. Der blev fisket 53.000 tons.
greenland_today_claus_4
Foto: Claus Jørn Schmidt, M/tr Tuugaalik Qaleralik a/s.
Tunfisk
Fiskefartøjerne har også fanget omkring 21 tunfisk.
Tunfisken findes i alle verdenshave, men mest i Middelhavet og i Atlanterhavet.
Tun lever af stimefisk som f.eks. makreller, hornfisk og sild som de følger.
Med mange Makreller er det derfor natuligt at havets egne fiskere som tunfisken også dukker op ved Grønlands kyst.
Fiskerne har også fanget en kæmpe glansfisk(Lampris guttatus). De er relativt sjældne, men ses ofte hvor der er tunfisk. Foto: Silas Knudsen.
greenland_today_silas_knudsen
greenland_today_claus_1 Atlantic_Ocean
Atlanterhavet er verdens næststørste hav, og dækker cirka 20% af jordens overflade. Mod nord, rækker Atlanterhavet op til en del af Østgrønlands kyst. Foto: Claus Jørn Schmidt, M/tr Tuugaalik Qaleralik a/s. Grafik: Wikipedia