INVESTERING I GRØNLAND

tove_joern
Departementschef Jørn Skov Nielsen og Repræsentationschef Tove Søvndahl Pedersen.

Stor interesse for investeringer i Grønland

Af greenland today, København
20 AUG 2012
Mere end 60 diplomater og journalister var med til møde på Grønlands Repræsentation fredag den 17. august for at høre om investeringsmulighederne i Grønland. 
På vegne af Selvstyret bød Repræsentationschef Tove Søvndahl Pedersen velkommen og gav ordet til departementschef for Erhverv, Arbejdsmarked og Råstoffer, Jørn Skov Nielsen.
Grønlands Økonomi
Departementschef Jørn Skov Nielsen (JSN) startede med at fortælle om Grønlands nuværende økonomi som basis for de fremtidige muligheder.
I dag er fiskeriet og bloktilskuddet fra Danmark de to primære indtægtskilder. Grønlands eksport består af Rejer (50%), Hellefisk (21%), Andre fisk (15%), Mineralske råstoffer (7%)og diverse andre varer (7%).
greenlandtoday-BNP-pr-capit
Grønlands Brutto National produkt (BNP) pr. indbygger i sammenligning med andre  lande.
Fremtiden
Med rejekvoter, der er reduceret med 25% og en netto udvandring (flere der forlader landet end der bliver født eller kommer til/red), er der udsigt til en lav eller ligefrem negativ økonomisk vækst i de kommende år, fortalte JNS.
Derfor har Grønland brug for nye forretningsområder, og de mest relevante er udvinding af mineraler og olie samt industriprojekter baseret på vandkraft, som Grønland har masser af.
Udfordringer
Grønland har i dag en relativt lille erhvervssektor med en lille arbejdsstyrke, f.eks. har kun seks firmaer mere end 100 ansatte.
Dertil kommer forholdsvis høje transportomkostninger sammenlignet med minedrift og olieudvinding andre steder i verden.  – Men den stadig svindende havis gør Grønland mere og mere tilgængelig, forklarede JSN.
greenlandtoday-com-mining
Olie og mine løsninger
– En del af løsningen er at tillade udefrakommende arbejdskraft til storskalaprojekter over 1 milliard danske kroner, hvor grønlandske firmaer ikke selv kan løfte opgaven, sagde JSN.
Løsningen bliver nødvendig, hvis man skal udvinde nogle af de 48 milliarder tønder olie, Grønland skønnes at indeholde, og samtidig udvinde blandt andet zink, titanium, rubiner, molybdæn, jern, guld og sjældne jordarter med mere.
greenlandtoday-com-tourism greenlandtoday-com-ice-and-
Andre muligheder 
– Turismen i Grønland er en voksende industri med 37,500 turister med fly og 30.000 med krydstogtsskibe, men indtægten herfra udgør endnu kun 4% af bruttonationalproduktet, forklarede JSN.
Eksport af vand og is er også et fokusområde, der skønnes at vokse stærkt i de kommende år.
Plads til flere 
Indenfor olieefterforskning er firmaer som Conoco Phillips, Dong Energy, Nuna Oil, Shell, Statoil, Gdf Suez, Cairn og Maersk Oil i gang med blandt andet seismiske undersøgelser og prøveboringer, men der udbydes stadig licenser for nye områder.
I Nordøstgrønland udbydes et område på 49.949 km2 i 19 blokke med deadline for ansøgninger i første runde den 15. december 2012 og for anden runde 15. oktober 2013.
– Dermed forventes der at være fuld gang i olieefterforskningen fra år 2014 og frem, sagde JSN, og oplyste at der indenfor mineralefterforskning forventes mellem fem og ti miner i drift inden år 2022.
Nemt at ansøge 
I de seneste år har mange udenlandske firmaer etableret et domicil i Grønland og der kommer stadig flere.
Firmaer skal prækvalificeres for at kunne efterforske i Grønland.
– Det hele er forklaret på hjemmesiden bmp.gl, hvor der kan downloades ansøgningsskemaer.
– Desuden findes et kort på hjemmesiden over udviklingen, der opdateres hver 14. dag, så internationale firmaer nemt kan følge med, sagde JSN.
greenlandtoday-investment
Mange spørgsmål 
Til sidst besvarede Jørn Skov Nielsen på mange spørgsmål.
Han forklarede blandt andet at Grønlands beredskab vedrørende et eventuelt olie udslip er baseret på de Norske regler som er de skrappeste i verden.
Hertil er lagt et specielt arktisk regelsæt oveni, ligesom der er en politik for, at der skal være to olieplatforme tæt på hinanden i visse områder. Alt i alt har Grønland en ’state of the art’ sikkerhedsplan, forklarede JSN.
Desuden er der lavet en lang række strategiske, miljømæssige og sociale vurderinger i.f.t. de forskellige forretningsområders mulige indvirkning i Grønland, så landet er så godt forberedt som muligt, sluttede Jørn Skov Nielsen.
greenlandtoday-Xinhua
De engagerede fremmødte stillede mange spørgsmål, her bl.a. fra verdens største nyhedsbureau Xinhua.