HVAD SKER DER MED KLIMAET

KLIMA_1

Hvad sker der med klimaet i Grønland

Af Mads Nordlund, greenland today

15 MAR 2012

Hele verden skriver om at Indlandsisen snart forsvinder, og samtidig oplever Grønlands vestkyst den værste kulde i 30 år. Hvordan hænger det sammen?

 

Ifølge Royal Greenland er hele den Grønlandske indenskærs fiskerflåde sat i bero og afventer en bedring i is-situationen. Samtidig har søværnets skib Knud Rasmussen måtte assistere bl.a. royal Arctic Lines skibe med is-brydning, og al gods-sejlads nord for polarcirklen (Sisimiut) er aflyst indtil videre.
 
Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har marts måned 2012 indtil nu været usædvanlig kold i Vestgrønland. I hovedstaden Nuuk måltes minus 26,7°C, hvilket er kun 0,6°C lunere end rekorden for byen, fra den 2. marts 1983, der lød på minus 27,3°C. (DMI har målt minimumstemperaturer i Nuuk siden 1958).
Samtidig har en nylig undersøgelse fra Potsdam Institute of Climate Impact Research i Tyskland, fået medier verden over til at skrive om indlandsisens snarlige forsvinden. greenland today har spurgt klimaforsker (PhD) Sebastian H. Mernild (SHM) fra Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA, om hvordan det hænger sammen.
– De ekstreme kuldetemperaturer i Grønland, som f.eks Nuuk har oplevet findes der sandsynligvis en naturlig forklaring på, siger SHM, og som Europa ligeledes har gjort de seneste vintre på trods af, at den globale temperatur samlet set stiger, forklarer klimaforsker Sebastian H. Mernild til greenlandtoday.com
Mindre ultraviolet sollys
– Internationalt anerkendte klimaforskere ved Imperial College i London har gransket variationen i Solens energi for at finde en forbindelse til klimaet. På baggrund af en omfattende undersøgelse af satellitbilleder finder de, at Solens varierende effekt ikke har haft nævneværdig indflydelse på de langsigtede variationer i klimaet gennem de seneste årtier, forsætter han.
– Til gengæld kan Solen være en del af forklaringen på det kolde vintervejr. Årsagen er, at Solen udsender mindre ultraviolet lys end hidtil antaget, når dens 11-årige solpletcyklus er i nærheden af sit laveste niveau. Det ultraviolette lys optages primært i den ydre del af atmosfæren, hvorved temperaturen højt i atmosfæren i forbindelse med solpletminimum aftager i forhold til det normale. Det medfører en øget mulighed for, at beliggenheden af atmosfærens »motorveje«, de såkaldte jetstrømme, påvirkes, så kold polarluft føres fra høje breddegrader mod lavere, som tilfældet har været denne vinter i Vestgrønland, siger SHM.
KLIMA.2
– Som klimaforskere ser vi på udviklingen over lang tid. Der kan sagtens være ekstreme isvintre i Grønland engang imellem. Det ændrer ikke på det faktum at gennemsnitstemperaturen er steget gennem de seneste mere end 40 år, fastslår klimaforsker (PhD) Sebastian H. Mernild overfor greenlandtoday.com
Større temperatur-udveksling mellem hav og luft
– Et andet forskningsstudie påpeger, at ændringer i beliggenhed og styrke af jetstrømmene måske ikke kun sker på baggrund af ændringer i solens ultraviolette lys. Et forskerhold ved Potsdam Institute of Climate Impact Research i Tyskland har ved at anvende en klimamodel demonstreret, at der findes en forbindelse mellem kolde vintre, og at havisen er reduceret i det Arktiske Ocean – i særdeleshed i Barentshavet nord for Skandinavien og Karahavet nord for Rusland.
– Under normale omstændigheder udgør havisen et isolerende lag for udvekslingen af varme mellem hav og den kolde arktiske luft. Forskerne er på baggrund af undersøgelsen, kommet frem til, at de betragtelige forandringer i havisudbreddelsen over de seneste tre årtier kan være en medvirkende årsag til en påvirkning af atmosfærens trykforhold (forekomsten og beliggenheden af højtryk og lavtryk) og vindmønstre over store dele af de nordligste breddegrader. I modellen medfører det, at kold arktisk luft føres sydover til lavere breddegrader. Potsdam-forskerne forventer øget risiko for, at fremtidige vintre bliver kolde, da vi i gennemsnit går mod mindre havisudbredelse, forklarer SHM til greenlandtoday.com
Forskellige forskeres forskellige estimater
– Når der tales om global opvarmning contra kolde vintre, så er det vigtigt at holde sig for øje, at det er de lange tendenser vi er ude efter når vi diskuterer klimaforandringer, det er dem som har vores interesse. I relation til det nye indlandsisstudie er det interessant, at en femtedel af isen vil være bortsmeltet om 500 år, og helt væk om 2000 år.
– Vi har tidligere gennemført analog studier med andre computermodeller og kommet frem til, at hvis det igangværende klima fortsætter så kan man forvente at isen vil være borte om 6000–8000 år. En ting er den virkelige verden, noget andet er computerberegninger, og som bekendt er ingen model bedre end de hoveder der udarbejder modellerne. Så om det lige er 2000 år eller 6000–8000 år er ikke til at spå om, siger SHM til greenlandtoday.com
Indlandsisen sveder
– Men sikkert er, at indlandsisen i nyere tid har været på svedetur. For indlandsisen som helhed, bestemt ud fra GRACE-satellitten, var tabet fra april 2010 til april 2011 en masse på omkring 430 gigatons. Det er  omkring 70 procent mere end det gennemsnitlige tab på cirka 250 gigatons pr. år for perioden 2003 til 2009 og dermed det største tab siden GRACE blev opsendt. Samtidig blev der for andet år i træk observeret rekordafsmeltning fra lokale gletsjere i Østgrønland, noget der kun har været målt på siden 1995, forklarer SHM.
Stil spørgsmål til klimaforsker Sebastian H. Mernild
Har du spørgsmål til klimaet, kan du sende dem til greenland today på mail editor@greenlandtoday.com Vi samler læsernes spørgsmål og Sebastian H. Mernild’s svar, og bringer dem i næste nummer af greenland today – Worldwide Magazine. 
KLIMA.3
Siden 1970’erne har middeltemperaturen i Arktis været specielt stigende. Nord for 64°N er gennemsnitstemperaturen steget mere end det dobbelte sammenlignet med kloden som helhed, siger klimaforsker (PhD) Sebastian H. Mernild til greenlandtoday.com
 
 
  Eksempler på verdens forskellige overskifter ud fra samme undersøgelse i de
  seneste uger 
 
  Reuters
  Science Daily
  Ecuador Times