GRØNT GRØNLAND OG BLÅ NORDPOL

Klimaforandringer400_x2A_250

Grønt Grønland og blå nordpol

Vi er vidne til et varmere og vådere klima og isen smelter. Observationer, der bør anvendes som grundlag når beslutningstagerne mødes til de årlige klimatopmøder.

Tekst: Klima- og polarforsker (Ph.D. og Post Doc.) Sebastian H. Mernild. MARTS 2008
University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, Alaska, USA
Stigende temperaturer, nedbør og fugtighed er et faktum. I løbet af de sidste 100 år er temperaturen på kloden steget mellem 0,3 og 0,6 grader celsius. Siden afslutningen af »den lille istid« omkring år 1920 og frem til i dag er temperaturen steget i det arktiske område, mest markant siden 1970’erne.
  Situationen i dag er ander-ledes end for 70–80 år siden, og meget tyder på, at opvarmningen denne gang – i modsætning til tidligere – vil blive ved med at stige. De stigende temperaturer er blevet efterfulgt af mere nedbør på godt en procent pr. årti, og af en stigende luftfugtighed på godt to procent i løbet af de sidste 30 år.
  I Arktis falder der mere og mere nedbør i form af regn i stedet for sne. De stigende temperaturer og den stigende regnmængde medfører, at det idylliske billede af et hvidt Grønland og en hvid nordpol er ved at ændre sig til et mere grønt Grønland og en blå nordpol.
Arktis oplever stadig længere snefri perioder
Kloden er under forandring, og i særdeleshed i det følsomme arktiske naturmiljø som følge af klimaforandringer. Atmosfærens (troposfæren) og jord- og havoverfladens gensidige påvirkninger har i de seneste 10–15 år ændret en række cryosfæriske forhold (is, sne, permafrost og havis) i det arktiske naturmiljø.
  Det ændrede klima har medført en forlængelse af tøperioden på mellem 50–60 dage og af den snefri periode på 14–40 dage. Den del af indlandsisen der ligger over 2.000 meters højde, oplevede i år 2007 en rekord stor afsmeltning. Afsmeltningen for 2007 var 97 procent større end den i gennemsnit var for perioden 1995–2006.
  I 2007 svarer smeltningsarealet til 50 procent af indlandsisens areal, eller til 22 gange Danmarks størrelse (cirka 953.600 km2). I 1996 svarede det smeltede areal kun til 28 procent af indlandsisens areal, eller svarende til 12 gange Danmarks størrelse (cirka 518.600 km2).
Når isen smelter dækkes dyrenes fødekilder med islag
Hvor planter og dyr hidtil har kunne regne med frost og stabilt snedække fra september til maj måned, vil der nu forekomme adskillige tøperioder gennem vinterhalvåret med deraf følgende snesmeltning og efterfølgende dannelse af islag på henholdsvis vegetation og sne.
  Det vil give livstruende problemer for eksempelvis visse plante- og dyrearter som f.eks. moskusokser, som netop mangler i Sydøstgrønland. Dette grundet det maritime klima. Omvendt kan planternes vækstsæson forventes at starte tidligere. Konsekvenserne af klimaforandringer er utallige og vidtrækkende.
  Nogle konsekvenser forekommer mere uoverskuelige end andre. Som fagmand synes tendensen at være bekymrende. Nedtællingen er i gang mod den største politiske udfordring i vor tid.
Læs mere: 

Klimaforandringer_dk