GRØNLANDS PUKKELHVALER

pukkelhval-8
Foto Grønlands Naturinstitut.

Pukkelhvaler kan identificeres på halen der er som et unikt fingeraftryk

Af greenland today
06 JULI 2012
Grønlands Naturinstitut skønner at der er ca. 3.000 pukkelhvaler ved Grønlands vestkyst. De ses også hyppigt langs Østkysten, men er ikke lige så godt udforsket. Et nyligt estimat for Østkysten er 350.
De kan ses langs hele kysten og i fjorde og bugter, men i områder langs den grønlandske kyst, hvor der er store koncentrationer af bl.a. krill, kan der ses steder med flere pukkelhvaler samlet.
Sæson og udbredelse
Pukkelhvalerne er primært i Grønland fra ca. maj til og med oktober, men nogle enkelte individer overvintrer.
Pukkelhvalerne er i de senere år blevet set længere nordpå end de plejer, men dette skyldes ikke nødvendigvis klimaforandringerne, men kan ligeså vel være på grund af det stigende antal ifølge Grønlands Naturinstitut.
pukkelhval-12 pukkelhval-13
Foto Anne Mette Christiansen                                                   Foto Klaus Egede
Vinter
Pukkelhvaler vandrer mellem områder, hvor de søger føde om sommeren til områder hvor de parrer sig og føder deres unger om vinteren.
De har nogle helt bestemte områder, de vandrer til. Pukkelhvalerne i Grønland vandrer til Caribien om vinteren (Silver bank), hvor de mødes med pukkelhvaler, som har søgt føde ved Gulf of Maine, langs Canadas kyst, ved Island og i Barentshavet. Enkelte vandrer til Kap Verde, men det er uvist hvor mange og hvor de kommer fra.
Pukkelhvaler i Nordatlanten mødes altså ikke med pukkelhvaler i Sydatlanten eller i andre have, da pukkelhvaler i andre farvande også har helt bestemt migrationsmønstre.
pukkelhval-9
Foto Grønlands Naturinstitut  
Rådgivning og ID
Grønlands Naturinstituts afdeling for pattedyr og fugle har flere projekter med pukkelhvaler.
Der indsamles »ID billeder« af pukkelhvalernes haler, da halerne er helt unikke, som menneskers fingeraftryk og kan bruges til at identificere hvalerne fra hinanden.
Billederne bruges til at undersøge hvor meget de enkelte individer kommer tilbage til de samme områder i Grønland år efter år.
pukkelhval-10
Foto Klaus Eugenius.
Studier
Desuden indsamles biopsier af hvalerne. De bruges til slægtskabsundersøgelser og til at se, hvad hvalerne spiser og hvor præcist de ligger i fødekæden.
Der foretages også adfærdsstudier og fysiologiske studier, både ved at observere hvalerne fra båd og land, og ved at mærke dem med radiosendere. Der samarbejdes også med fangere der tager forskellige prøver, af de pukkelhvaler, der årligt fanges eller på anden måde ender deres liv i Vestgrønland.
pukkelhval-11
Foto Klaus Eugenius.
Pukkelhval registrering
Grønlands Naturinstitut meget interesseret i at modtage et foto fra alle der har fotograferet en pukkelhval, hvor man tydeligt kan se halemønstret. Skriv hvor og hvornår billedet er taget og send det til: pukkelhval@natur.gl
Vil du prøve om du selv kan genkende hvalerne kan du downloade pukkelhval ID-katalog<her> eller fra Naturinstituttets hjemmeside.
 
Kilde:
Projektforsker ved Grønlands Naturinstitut Tenna Kragh Boye
Læs en anden artikel fra greenland today om pukkelhvaler <her>
Fakta
Latinsk navn: Megaptera Novaeangliae
Størrelse: 11-15 meter; nyfødt ca. 4,3 meter
Vægt: Voksne op til 30 tons. En nyfødt pukkelhval kalv vejer op til 2 tons
Længde på luffer: 5 m (dyrerigets længste lemmer. Megaptera betyder netop ”lange vinger”)
Føde: Små stimefisk og hvirvelløse dyr som krill og plankton.