FLYVEINFORMATIONSCENTRALEN – FIC

luftvejen-630
Luftvejen over Grønland
Tekst og foto: Steffen Fog, greenland today juli 2013
Fire millioner kvadratkilometer, næsten to gange Grønlands eget landareal, er flademålet for det luftrum kaldet »Flight Information Region«, i hvilket man kan få service fra Naviairs FIC(Flight Informations Center) i Kangerlussuaq.
Området når fra Nordpolen, over til Canadas luftrum mod vest og Norges mod øst. Her udgør kontoret en væsentlig del af en driftssikker lufttrafik over Grønland.
Informationer i luften
– Vi leverer informationer til lufttrafikken i hele dette luftrum. Desuden udgør vi den overordnede koordination for trafikken mellem flyvepladserne i Grønland, ligesom vi er alarmeringstjeneste for eftersøgnings- og redningsaktioner af luftfartøjer.
– Endelig er vi kommunikationscentral for lufttrafikkens kommunikationsnet (AFTN), og en række andre ting, siger Lars Johnsen, leder af Naviair i Kangerlussuaq.
Travle somre, stille vintre
Lars Johnsen forklarer, at selvom luftrummet er enormt, er trafikvolumen ikke tilsvarende stor. Desuden varierer trafikintensiteten meget over året.
– Om sommeren er der mange, der rejser i Grønland og til og fra landet, ligesom der er mange flere helikopteroperationer, fordi det er feltsæson for geologiske undersøgelser samt olie- og mineralefterforskning.
Bemandingen kan svinge fra én person på de stille nætter til helt op til syv personer på de travle dage.
– Vi skal være meget fleksible og hele tiden være i stand til at øge bemandingen, forklarer Lars Johnsen.
luftvejen-312 luftvejen-312-1
Den uformelle kontakt
Et af de vigtigste rum er et lokale, hvor FIC-operatører og øvrigt personale sidder foran enorme pulte. Her kan de via elektroniske redskaber, papirstrips og radioerne holde øje med lufttrafikken og kommunikere med piloterne.
– Det er godt at have en uformel kontakt til de andre medarbejdere i luftfarten, piloter osv., og det opnår vi ved at være her i fritiden. Det er godt at se kunderne i øjnene ind imellem, sådan at radiosamtalerne ikke er den eneste kontakt, slutter Lars Johnsen.
FIC’en flyttes
Naviair har besluttet at flytte Flyveinformationscentralen fra Kangerlussuaq til Nuuk.
Flytningen finder sted ultimo 2014, og der skal rekrutteres en del nye medarbejdere.
Interesserede opfordres til at holde øje med hjemmesiden.
Læs hele artiklen fra bladet herLuftvejen_DK