DONG ENERGY 2 I GRØNLAND

DONG-1-312

DONG-2-312

Politisk flertal i Danmark for Dansk statslig udvinding af råstoffer i Grønland

Af greenland today, kilder: Politiken.dk, TV2 News
 
21 JAN 2013
Et flertal af partier udenom den danske regering foreslår, at Danmark opretter et nyt statsligt selskab i samarbejde med Grønlands selvstyre.
Forslaget får opbakning fra partierne Venstre, Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Et dansk statsligt selskab skal være med i kapløbet om udvinding af Grønlands råstoffer, oplyser dansk TV2 News.
Ingen dansk særaftale
Et »DONG 2« finansieret af større danske virksomheder og pensionskasser, skal sikre danske investeringer i Grønland.
Det grønlandske selvstyres næstformand Jens B. Frederiksen, afviser tanken om en særaftale med Danmark.
Til den danske avis Politiken siger han, at alle danske investeringer er velkomne, men det skal ske på fuldstændig kommercielle vilkår. Grønland laver ikke eksklusivaftaler med nogen.
greenlandtoday-dong
Officiel dansk holdning
Formand for Grønlands selvstyre Kuupik Kleist og Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt lancerede i sidste uge et samarbejde, der skal kigge på muligheder for danske investeringer i Grønland.
– Dermed er sat en dialog i gang med dansk erhvervsliv, der ikke skal baseres på statslige midler, siger Jens B. Frederiksen til Politiken.
Dansk erfaring
DONG Energy skaffer i dag energi ved produktionen af olie og gas, samt vindmøller.
Samtidig arbejdes på at omstille nuværende danske kraftværker til biomasse for at reducere CO2.
Bortset fra forhistoriske flintminer og Kalkgruber har Danmark ingen erfaring med minedrift på dansk jord.
Historisk har Danmark tidligere haft minedrift i Grønland, og samarbejder stadig med Grønland om selskabet GEUS – De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.dk
 
Selvstyrets pris
Uanset hvor mange gange danske politikere siger, at Grønland og Danmark har en fælles interesse i, at Danmark deltager i udvindingen af råstoffer fra den grønlandske undergrund, er der ikke længere tale om nogen statslig dansk forpligtigelse, men snarere en genfunden interesse i Grønland.
Grønlands Selvstyre blev indført den 21. juni 2009 og fik mulighed for at hjemtage en række områder, herunder retten til forvaltning af undergrunden, uden at der følger økonomiske midler med fra Danmark.
Det har været dyrt i forhold til forvaltning og vedligehold af blandt andet den offentlige boligmasse og sundhedsvæsen, og Grønland har beregnet et gab mellem landets indtægter og de offentlige udgifter på 1 milliard danske kroner årligt i år 2030, hvis der ikke tilvejebringes nye indtægter.
Danmark har selv valgt ikke længere at have nogen statslige forpligtigelser overfor Grønland på råstofområdet, hvilket omvendt også betyder at Danmark ikke har nogen fortrinsret til undergrunden i Grønland.
DONG-4-312 DONG-3-312
Danske investeringer velkomne 
Grønland byder danske investeringer velkommen.
Det blev understreget af Grønlands Arbejdsgiverforenings formand Brian Buus Pedersen så sent som i starten af januar på en konference i samarbejde med Dansk Industri.
Lige vilkår
Et statsligt Dansk konsortium kan – som andre interessenter – konkurrere om de udbudte olie- og mine- felter i Grønland, på kommercielle vilkår.
Forudsat at Danmark er villig til at investere – og risikere – de milliarder af kroner der reelt skal til, for at efterforske og eventuelt etablere forskellige former for råstofudvinding i Grønland.
Læs også