ARKTISK INGENIØR

ArktiskIngenioer630_250

Ingeniører med fornemmelse for sne

Nivi Geisler er glad for, at hun blev arktisk ingeniør i Grønland. Hvis hun havde studeret udenlands, tvivler hun på, at hun ville være ingeniør i dag.
Tekst: Martin Christiansen. Foto: Ulrik Bang. November 2010
Nivi Geisler sender en venlig tanke til sin studievejleder på GU i Nuuk. Han opfordrede hende til at søge ind på uddannelsen som arktisk ingeniør efter studentereksamen. I dag er hun taknemmelig for det råd og har ikke fortrudt, siden hun begyndte i Sisimiut i 2003.
ARTEK – Center for Arktisk Teknologi
Uddannelsen som arktisk ingeniør er en del af Center for Arktisk Teknologi. Siden uddannelsens begyndelse er der uddannet 25 arktiske ingeniører, hvor halvdelen er fra Grønland. I øjeblikket er der knap 50 studerende på den arktiske udgave af ingeniøruddannelsen.
Kursusforløb
Kurset foregår i Sisimiut og Lyngby. Undervejs i studieforløbet er de studerende i et halvt års praktik hos et rådgivende ingeniørfirma, entreprenørfirma eller en offentlig organisation med speciale i tekniske løsninger.
To verdener
Nivi Geisler mener, at skiftet mellem uddannelsessteder i Grønland og Danmark falder ud til Grønlands fordel.
  – Der er et langt bedre studiemiljø i Grønland end i Danmark, mener den 28-årige arktiske ingeniør og uddyber:
  – I Sisimiut boede vi alle sammen på det samme kollegie, og hvis man havde behov for lektiehjælp, bankede man bare på nabodøren, eller gik over til skolen, hvor der altid var en lærer klar til at hjælpe. Der var et fantastisk fællesskab.
Kulturchok
– Det var omvendt med tiden i Danmark, som Nivi Geisler husker som meget anderledes end de trygge omgivelser i den nordgrønlandske by: – I Danmark boede vi på forskellige kollegier langt fra hinanden, og der var slet ikke det samme fællesskab, som vi oplevede i Sisimiut.
  – Det var hårdt og til tider ensomt, siger Nivi Geisler, der erkender, at hun nærmest fik et kulturchok over at opleve, hvor meget øl der blev drukket i fredagsbaren. Det fænomen kender hun ikke til fra ingeniøruddannelsen i Sisimiut – og havde heller ikke behov for det.
Fokus på arktis
Nivi Geisler er glad for, at der er blevet etableret en ingeniøruddannelse i Grønland med fokus på de særlige udfordringer i arktis.
Fordele
– En af fordelene er ubetinget, at du studerer det første halvandet år i Grønland, inden du kommer til Danmark et års tid på DTU sammen med dine medstuderende fra Sisimiut. Det giver én et godt rygstød til at klare studierne i Danmark, da man kommer ud for en del udfordringer undervejs, forklarer Nivi Geisler.
Forskelle
Nivis historie overrasker ikke studielederen på ingeniøruddannelsen i Sisimiut, Hans Peter Christensen, der betragter de studerendes overgang til Danmark som uddannelsens største udfordring. Han forklarer hvorfor:
  – For mange studerende er overgangen til Danmark voldsom. Det er så anderledes, end hvad de er vant til i Grønland. Eksempelvis virker de store afstande i København skræmmende på mange af dem.
Vejleder
For at minimere problemerne for de grønlandske studerende har man iværksat en række initiativer. Udover at forberede de studerende mere konkret på, hvad det vil sige at studere i Danmark, har man på DTU betalt en vejleder, der har til opgave at lette overgangen for de grønlandske studerende mest muligt.

Læs mere

Hvad er en arktisk ingeniør?
At blive arktisk ingeniør tager fire år, hvoraf det første halvandet år foregår på Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, placeret på Grønlands vestkyst.
  Herefter fortsætter studierne et år på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby, efterfulgt af et halvt års ingeniørpraktik i Grønland eller en anden arktisk lokalitet.
Det sidste år af uddannelsen foregår på DTU, hvor de studerende bl.a. laver deres afgangsprojekt.
Studieretninger
Byggeri
By, Plan & Miljø
Geologi – Anlæg & Råstoffer
Adgangskrav
Eksamen svarende til studentereksamen eller HTX.
Hvad er ARTEK
Center for Arktisk Teknologi i Sisimiut blev oprettet i 2000. Centrets formål er at uddanne og efteruddanne studerende samt erhvervsfolk i arktisk teknologi. Derudover bliver der gennemført kurser og konferencer om arktiske forhold i forsøget på at bidrage til at opbygge og sprede viden om arktisk teknologi. Det sker gennem et bredt samarbejde med virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i såvel Danmark, Grønland og resten af verden.
  Centret bliver drevet i samarbejde mellem Sanaartornermik Ilinniarfik / Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut og Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.
INUPLAN A/S
INUPLAN A/S er en grønlandsk rådgivende ingeniørvirksomhed med fokus på bygge- og anlægsbranchen. Virksomheden blev etableret i 1963 og har i dag 22 ansatte, hvoraf de 16 er ingeniører.
  INUPLAN bestræber sig på at engagere to ingeniørpraktikanter hvert halve år – fortrinsvis ingeniørstuderende fra Center for Arktisk Teknologi. I løbet af det halve år får praktikanterne en praktisk indføring i ingeniørfaget under arktiske forhold.