Arctic Business Network

abn-01

Opbygning af arktiske kompetencer gennem deling af viden er ideen bag et netværk af virksomheder, der har styrket deres samarbejde med netværks- og sekretariatsleder Ellen Arnskjold.

Tekst: greenland today, November 2015

Arctic Business Network (ABN) tæller omkring 70 grønlandske, danske og canadiske virksomheder og organisationer med ekspertise i Arktis og Nordatlanten. De primære mål for netværket er deling af viden, opdyrke nye forretningsforbindelser, bistå forretningsudvikling og opbygning af arktiske kompetencer. ABN drives af en bestyrelse sammensat af ledere fra medlemsvirksomheder fra Grønland og Danmark. Det daglige arbejde udføres af et 
sekretariat, og generelt prøver ABN at tilføre medlemmerne merværd, gennem nyheder, inspiration og events som f.eks. konferencer, seminarer og netværksmøder.

Klimaændringer gør Arktis mere tilgængeligt, og mange har fået øjnene op for, at Arktis byder på uendelige muligheder. Derfor har ABN sat en strategiproces i gang, som skal sikre, at netværket tilpasser sig udviklingen.

Baggrund
Netværket har eksisteret i otte år og udspringer af et nordjysk initiativ for virksomheder og organisationer med fokus på Grønland. Siden 2013 har netværket været et selvstændigt og selvfinansierende netværk af virksomheder og organisationer. Netværket har etableret kontor i Grønlandshavnen hos en af medlemsvirksomhederne. Der er medlemsvirksomheder fra næsten alle brancher, og mange medlemsvirksomheder har opnået arktisk ekspertise ved at arbejde i Grønland.

Arctic Business Network samarbejder også med andre netværk i det arktiske, bl.a. Arctic Cluster of Raw Materials, Nordatlantens Brygges Erhvervsklub og Arctic Consensus. Dertil kommer universiteter, erhvervsråd og -centre, kommuner og øvrige interesseorganisationer i Grønland og Danmark.

abn-02

Arktiske kompetencer
Alle virksomheder, hvad enten de driver hele eller dele af forretningen i det arktiske, kender udfordringerne med klimaet, hvor der f.eks. kun er skibstransport til nogle byer og bygder få måneder om året. Det stiller særlige krav til indkøb, logistik og planlægning, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, distanceledelse, CSR-politikker, flersprogede virksomheder, arbejdskultur med mere.

Arctic Business Network arrangerer studierejser og konferencer om alt fra arktisk byggeri til udvikling i den arktiske fødevaresektor og specielle arktiske kompetencer.

– På den måde prøver ABN aktivt at tilføre og dele viden i hele det arktiske område. Også med nye virksomheder og iværksættere, forklarer Ellen Arnskjold, der til daglig fungerer som netværks- og sekretariatsleder.

– Desuden skaber netværket mulighed for at etablere og vedligeholde forretningsforbindelser.

ellen-inalukEllen Arnskjold.                                                                                     Inaluk Brandt.

Sekretariat
– ABNs bestyrelse har valgt at styrke netværket med en kontinuerlig indsats i et sekretariat med mig som netværksleder, forklarer Ellen Arnskjold, der har seks års erfaring fra Grønland med erhvervsudvikling og internationalisering i Grønlands største arbejdsgiverforening.

Nu varetager hun på konsulentbasis den daglige drift og kontakt til medlemmerne i ABN, ligesom hun står for netværkets events og arrangementer.

Som selvstændig og ejer af konsulentfirmaet Business4U er hendes opgaver centreret omkring varetagelse af erhvervsinteresser i og uden for Grønland. Hun servicerer blandt andet administrationen for den grønlandske interesseorganisation af olieindustrier, GOIA, sammen med hendes grønlandske samarbejdspartner i Nuuk, Inaluk Brandt, fra konsulentvirksomheden foCus.

Ellen Arnskjold medvirker også for Grønlands Selvstyre på kurser for nyansatte i Grønland, hvor hun formidler viden om Grønlands erhvervsliv og det at komme til en grønlandsk arbejdspladskultur.

Denne sommer faciliterede hun også »Vision 2025« i det danske Folketing, hvor folketingsmedlem for Grønland, Aaja Chemnitz Larsen, inviterede grønlandske studerende i Danmark til seminar om nye tiltag i erhvervslivet. Og for nylig var hun ligeledes facilitator for Grønlands Forskningsråds Innovationsseminar i Nuuk, hvor en række centrale grønlandske aktører og internationale innovationseksperter mødtes til videndeling omkring emnet: Hvorfor innovation er vigtig i Arktis.

abn-03

Sejlende messe
– Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være primus motor for en række erhvervsmøder på Grønlands vestkyst, hvor transportformen var en sejlende messe, fortæller Ellen Arnskjold.

I september 2015 blev kystfærgen »Sarfaq Ittuk« omdannet til en sejlende erhvervs- og uddannelsesmesse kaldet »Seashow 2015«.

Lokale folkeskoleelever i fem af Grønlands større byer blev inviteret om bord, så de studerende kunne få en snak om efterskoleophold i Danmark, praktik, elevpladser og uddannelsesforløb i virksomheder. På ABNs stand kunne man bl.a. teste sin erhvervsviden, hvilket vakte stor opmærksomhed blandt de unge.

Desuden var Ellen Arnskjold på vegne af Arctic Business Network vært ved fem erhvervsmøder, hvor lokale grønlandske virksomheder kunne høre indlæg om nye investeringstiltag i Grønlands erhvervsliv.

CSR Greenland præsenterede et projekt, hvor erhvervsliv og folkeskoler indgår i tæt samarbejde om at styrke de unge til at tage en uddannelse og tænke i karriere som en investering i menneskelige ressourcer.

Med på turen var også en række andre virksomheder, bl.a. Vækstfonden, hvor de grønlandske virksomheder hørte om muligheder for at søge finansiering til produktudvikling, eksport, generationsskifte og grønne energirigtige løsninger.

Netværksledelse
– Globalisering og international samhandel er nøgleord i Arktis, og udviklingen i Grønland og hos de arktiske naboer kræver løbende opmærksomhed, fortæller Ellen Arnskjold.

– Jeg formidler tendenser videre til ABNs medlemmer som nyheder, netværksmøder, seminarer og nye forretningsmuligheder. Desuden rejser jeg til Grønland flere gange årligt og deltager i møder, seminarer og konferencer i Europa, Canada, Island og Færøerne.

– Arctic Business Network er et godt netværk for grønlandske, danske og internationale virksomheder, der vil arbejde i Arktis, eller for arktiske virksomheder med interesser udenfor deres eget land, som f.eks. afdækning af muligheder for eksport. Her spiller en række nye grønlandske virksomheder en særlig rolle og de iværksættere, der står bag dem, som via netværket kan få adgang til internationale kontakter og erfaringer.

– Takket været et bredt fagligt netværk håber jeg at medvirke til fortsat at styrke interessen for grønlandske og generelt arktiske erhvervsinteresser, f.eks. via ABN, slutter Ellen Arnskjold.

OMSLAG_25   Læs artikeln på side 38-40